Loading...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Toruniu

Biuletyn

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu jest jedną z form popularyzowania wiedzy ekonomicznej, działalności opiniotwórczej, oddziaływania na środowiska naukowe, biznesowe, menedżerskie i polityczne oraz inspirowania działalności naukowej i dających do myślenia dyskusji. Znajdą w nim Państwo zaproszenia na konferencje, seminaria i warsztaty planowane przez Oddział, syntetyczne sprawozdania z projektów już zrealizowanych oraz felietony popularno-naukowe.

Biuletyn publikowany jest na zasadzie wolnego dostępu na Economic Publishing Platform.

Redakcja

redaktor naczelny: Ilona Pietryka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

zastępca redaktora naczelnego: Adam P. Balcerzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska), Michał Moszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Podstawowe informacje

e-ISSN: 2545-2223

Częstotliwość: półrocznik

Język: polski

Wydawca: Polskie Towarzystwo Oddział w Toruniu, ul Kopernika 21, 87-100 Toruń, Polska

2019

2/2019
2/2019

1/2019
1/2019

2018

2/2018
2/2018

1/2018
1/2018

2017

1/2017
1/2017

menu