Loading...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Toruniu

Czasopisma

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu współpracując z Instytutem Badań Gospodarczych oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest partnerem instytucjonalnym przy wydawaniu trzech czasopism naukowych: Catallaxy, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy i Oeconomia Coperniacana oraz serii wydawniczej Contemporary Issues in Economy. PTE Oddział w Toruniu wydaje również serię wydawniczą Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu.

Czasopisma publikowane są na zasadzie wolnego dostępu na Economic Publishing Platform.

Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy

Redaktor naczelny: Adam P. Balcerzak

Z-ca redaktora naczelnego: Ilona Pietryka

email: office@economic-policy.pl

p-ISSN 1689-765X, e-ISSN 2353-3293

DOI 10.24136

częstotliwość: kwartalnik

język: angielski

Czasopismo indeksowane w Web of ScienceTM Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI)

STRONA CZASOPISMA

Ulotka

Oeconomia Copernicana
Oeconomia Copernicana

Redaktor naczelny: Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński

Z-ca redaktora naczelnego: Ilona Pietryka

email: office@oeconomia.pl

p-ISSN 2083-1277, e-ISSN 2353-1827

DOI 10.24136

częstotliwość: kwartalnik

język: angielski

Czasopismo indeksowane w Web of ScienceTM Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI)

STRONA CZASOPISMA

Ulotka

Catallaxy
Catallaxy

Redaktor naczelny: Ilona Pietryka

email: catallaxy@catallaxy.pl

e-ISSN 2544-090X

DOI 10.24136

częstotliwość: półrocznik

język: polski, angielski

STRONA CZASOPISMA

Ulotka

Contemporary Issues in Economy
Contemporary Issues in Economy

Redaktor naczelny: Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka

email: conference@contemporary-issues.pl

e-ISSN 2544-2384, ISSN (CD) 2544-2392

DOI 10.24136

częstotliwość: dwurocznik

język: angielski

STRONA

Ulotka

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu

Redaktor naczelny: Ilona Pietryka

Z-cy redaktora naczelnego: Adam P. Balcerzak

email: ptetorun@ptetorun.pl

e-ISSN 2545-2223

częstotliwość: półrocznik

język: polski

STRONA

Ulotka

menu