Loading...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Toruniu

Czasopisma

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu współpracując z Instytutem Badań Gospodarczych oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest partnerem instytucjonalnym przy wydawaniu trzech czasopism naukowych: Catallaxy, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy i Oeconomia Coperniacana oraz serii wydawniczej Contemporary Issues in Economy.

Czasopisma publikowane są na zasadzie wolnego dostępu na Economic Publishing Platform.

menu