Loading...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Toruniu

Konferencje

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu współpracując z Instytutem Badań Gospodarczych jest partnerem instytucjonalnym przy organizacji konferencji. Co dwa lata odbywa się konferencja międzynarodowa Contemporary Issues in Economy, natomiast konferencja krajowa Problemy gospodarki światowej organizowana jest w cyklu rocznym.

Contemporary Issues in Economy
Contemporary Issues in Economy

STRONA KONFERENCJI
Problemy gospodarki światowej
Problemy gospodarki światowej

STRONA KONFERENCJI

menu