Loading...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Toruniu

Konferencje

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu współpracując z Instytutem Badań Gospodarczych jest partnerem instytucjonalnym przy organizacji konferencji. Co dwa lata odbywa się konferencja międzynarodowa Contemporary Issues in Economy, natomiast konferencja krajowa Problemy gospodarki światowej organizowana jest w cyklu rocznym.

Contemporary Issues in Economy
Contemporary Issues in Economy

STRONA KONFERENCJI
Problemy gospodarki światowej
Problemy gospodarki światowej

STRONA KONFERENCJI

menu

Contemporary Issues in Economy
Contemporary Issues in Economy

STRONA KONFERENCJI
Problemy gospodarki światowej
Problemy gospodarki światowej

STRONA KONFERENCJI