Loading...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Toruniu

Misja

Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest stowarzyszeniem ekonomistów skupiającym zarówno teoretyków jak i praktyków życia gospodarczego.

Naszą misją jest:

  • upowszechnianie dorobku nauk ekonomicznych;
  • inspirowanie działalności naukowej i naukowych dyskusji;
  • działania edukacyjne, eksperckie i opiniotwórcze;
  • oddziaływanie na środowiska naukowe, biznesowe, menedżerskie oraz polityczne.

Nasza działalność koncentruje się głównie na edukacji ekonomicznej. Przedmiotem naszych szczególnych starań jest stwarzanie lepszych warunków rozwoju dla młodych ekonomistów poprzez organizowanie spotkań, seminariów oraz konferencji naukowych oraz wspierania ich działalności wydawniczej. Zapraszamy do zapoznania się z historią Oddziału.

 

Władze

Zarząd Oddziału

dr Adam P. Balcerzak – Prezes

dr hab. Michał Moszyński – Wice Prezes