Loading...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Toruniu

Misja

Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest stowarzyszeniem ekonomistów skupiającym zarówno teoretyków jak i praktyków życia gospodarczego.

Naszą misją jest:

  • upowszechnianie dorobku nauk ekonomicznych;
  • inspirowanie działalności naukowej i naukowych dyskusji;
  • działania edukacyjne, eksperckie i opiniotwórcze;
  • oddziaływanie na środowiska naukowe, biznesowe, menedżerskie oraz polityczne.

Nasza działalność koncentruje się głównie na edukacji ekonomicznej. Przedmiotem naszych szczególnych starań jest stwarzanie lepszych warunków rozwoju dla młodych ekonomistów poprzez organizowanie spotkań, seminariów oraz konferencji naukowych oraz wspierania ich działalności wydawniczej. Zapraszamy do zapoznania się z historią Oddziału.

 

Władze

Zarząd Oddziału

dr Adam P. Balcerzak – Prezes

dr hab. Michał Moszyński – Wice Prezes

dr Ilona Pietryka - Wice Prezes

dr Iwona Salejko-Szyszczak – Sekretarz

dr Michał Pietrzak

mgr Magdalena Kuczmarska

Komisja Rewizyjna

dr hab. Bożena Kołosowska, prof UMK - Przewodnicząca

dr hab. Justyna Łapińska

dr Tomasz Zimnicki

 

Członkostwo

 

Członkami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne jako członkowie wspierający. Wszystkie zainteresowane osoby oraz firmy serdecznie zapraszamy do zapoznania się z postanowieniami Statutu PTE dotyczącymi członkostwa oraz wypełnienia deklaracji członkowskiej. Podpisaną deklarację należy dostarczyć na adres podany w dziale Kontakt.

Wysokość miesięcznej stawki członkowskiej obowiązującej od 1 lipca 2017 roku:

  • studenci studiów licencjackich i magisterskich — 1 PLN;
  • pozostali członkowie — 10 PLN.

Składki członkowskie prosimy wpłacać wyłącznie na konto bankowe PTE Oddział w Toruniu podane w dziale Kontakt.

  deklaracja członkowska

  deklaracja członka wspierającego

Współpraca

Prowadząc swoją działalność Polskie Towarzystwo Oddział w Toruniu współpracuje z następującymi podmiotami i organizacjami:

  • Instytut  Badań Gospodarczych  będący głównym partnerem wydawniczym Oddziału, współpracujący z Oddziałem  przy realizacji konferencji oraz projektów naukowych.

menu