Loading...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Toruniu

Sekcja studencka

Jako Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego działamy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie koło naukowe PTE składa się z dwudziestu ośmiu członków, a Zarząd koła prezentuje się następująco:

  • Maciej Zygadlewicz – prezes,
  • Sylwia Siuda – wiceprezes,
  • Marcin Sadowski – członek zarządu ds. finansów i marketingu.

Naszym głównym zadaniem jest pomoc Toruńskiemu Oddziałowi PTE w ich bieżącej działalności. Realizujemy jednak również własne projekty.

Między innymi, co roku wraz ze stowarzyszeniem studenckim Wiggor z Wrocławia, jesteśmy współorganizatorami konkursu wiedzy biznesowej Karierierosfera. Jest to konkurs o randze ogólnopolskiej, którego drugi etap odbywa się w trzynastu największych ośrodkach akademickich w Polsce. Celem konkursu jest wyłonienie najzdolniejszych studentów oraz promowanie ich najlepszym firmom w kraju i za granicą. Uczestnikami konkursu mogą być studenci wszystkich uczelni wyższych. Za swoją nieprzeciętną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego biznesu, otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, a przede wszystkim szansę odbycia praktyk lub podjęcia pracy w renomowanych firmach.

Od kilku lat wraz z kołem naukowym Progress z Łodzi współorganizujemy konkurs wiedzy o rachunkowości PAC. Głównym założeniem projektu jest pobudzenie i rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości oraz popularyzacja zawodów związanych z tą dziedziną.

Członkowie Uczelnianego Koła PTE są również inicjatorami i organizatorami Toruńskiego Forum Ekonomicznego. Jest to wydarzenie odbywające się w cyklu rocznym. Inicjatywa ta daje możliwości spotkania społeczności studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z grupą uznanych w kraju i na świecie ekonomistów.  W roku akademickim 2016/2017 tematyka forum dotyczyła debaty nad polityką prorodzinną, a więc tematu, który za sprawą programu 500 plus budził bardzo duże emocje.

Organizujemy również wykłady i szkolenia z praktykami biznesu. W ostatnich latach organizowaliśmy szkolenia z takimi firmami, jak: Infosys, Eurosultions, czy Herman Education. Spotkania takie dają możliwość uzyskania przez studentów zdolności praktycznych wymaganych w pracy.

Sylwia Siuda, Maciej Zygadlewicz i Marcin Sadowski podczas uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów I stopnia otrzymali list gratulacyjny od Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za  wyróżniającą aktywność i działalność organizacyjną na rzecz wydziału.

menu