Loading...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Toruniu

Sekcja studencka

Jako Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego działamy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Naszym głównym zadaniem jest pomoc Toruńskiemu Oddziałowi PTE w jego bieżącej działalności. Realizujemy jednak również własne projekty.

Między innymi, co roku wraz ze stowarzyszeniem studenckim Wiggor z Wrocławia, jesteśmy współorganizatorami konkursu wiedzy biznesowej Karierierosfera. Jest to konkurs o randze ogólnopolskiej, którego drugi etap odbywa się w trzynastu największych ośrodkach akademickich w Polsce. Celem konkursu jest wyłonienie najzdolniejszych studentów oraz promowanie ich najlepszym firmom w kraju i za granicą. Uczestnikami konkursu mogą być studenci wszystkich uczelni wyższych. Za swoją nieprzeciętną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego biznesu, otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, a przede wszystkim szansę odbycia praktyk lub podjęcia pracy w renomowanych firmach.

Od kilku lat wraz z kołem naukowym Progress z Łodzi współorganizujemy konkurs wiedzy o rachunkowości PAC. Głównym założeniem projektu jest pobudzenie i rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości oraz popularyzacja zawodów związanych z tą dziedziną.

Członkowie Uczelnianego Koła PTE są również inicjatorami i organizatorami Toruńskiego Forum Ekonomicznego. Jest to wydarzenie odbywające się w cyklu rocznym. Inicjatywa ta daje możliwości spotkania społeczności studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z grupą uznanych w kraju i na świecie ekonomistów.  W roku akademickim 2016/2017 tematyka forum dotyczyła debaty nad polityką prorodzinną, a więc tematu, który za sprawą programu 500 plus budził bardzo duże emocje.

Organizujemy również wykłady i szkolenia z praktykami biznesu. W ostatnich latach organizowaliśmy szkolenia z takimi firmami, jak: Infosys, Eurosultions, czy Herman Education. Spotkania takie dają możliwość uzyskania przez studentów zdolności praktycznych wymaganych w pracy.

Zarząd

Paweł Wawrzyniak
Paweł Wawrzyniak

Prezes Zarządu Sekcji Studenckiej
Aleksandra Majchrzak
Aleksandra Majchrzak

Wice Prezes Zarządu Sekcji Studenckiej
Jakub Zieliński
Jakub Zieliński

Wice Prezes Zarządu Sekcji Studenckiej
Galeria

Sylwia Siuda, Maciej Zygadlewicz i Marcin Sadowski podczas uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów I stopnia otrzymali list gratulacyjny od Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za  wyróżniającą aktywność i działalność organizacyjną na rzecz wydziału.

Członkowie Sekcji Studenckiej Koła Uczelnianego PTE w roku akademickim 2018/2019.

menu