Loading...

bookstore

Details

Łapińska Justyna

Ocena możliwości rozwoju polsko-czeskich obrotów towarowych produktami przemysłu chemicznego na podstawie modelu handlu wewnątrzgałęziowego

ISBN 78-83-65605-02-3

DOI: 10.24136/eep.mon.2016.2

Publication year: 2016

Number of pages: 302

Category: Books in Polish

Table of content

menu