Loading...

księgarnia

Książki w języku polskim

I.M. Batyk

Współpraca transgraniczna: motywacje, procesy i ograniczenia. ...

I. Pietryka

9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy gospodarki...

M.B. Pietrzak

Problem zmiennej jednostki odniesienia w przestrzennych...

E. Rogalska

Dostosowania fiskalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

I. Pietryka

Płynność sektora bankowego a skuteczność polityki pieniężnej...

I. Pietryka (red.)

Problemy Gospodarki Światowej Tom VI

J. Łapińska

Ocena możliwości rozwoju polsko-czeskich obrotów...

K. Łyskawa et al.

Ubezpieczenia i finanse - nowe perspektywy Tom V

K. Łyskawa et al.

Ubezpieczenia i finanse - nowe perspektywy Tom IV

I. Pietryka (red.)

Problemy Gospodarki Światowej Tom V

A.P. Balcerzak (red.)

Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy

M. Kuczmarska, I. Pietryka (red.)

Problemy Gospodarki Światowej Tom IV

A. Grabska, M. Moszyński, P. Pysz

Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie...

M.P. Ziemiak (red.)

Ubezpieczenia na życie. Prawo i ekonomia Tom I

M. Kuczmarska, I. Pietryka (red.)

Problemy Gospodarki Światowej Tom III

K. Łyskawa et al.

Ubezpieczenia i finanse - nowe perspektywy Tom III

A.P. Balcerzak, E. Rogalska

Podstawy mikroekonomii menedżerskiej

 

Domestic and European Capital Markets Law Regulations

R. Kisiel et al.

Gospodarstwa rolne Polski wschodniej i skłonność...

A.P. Balcerzak  et al.

Budowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa..

K. Łyskawa et al.

Ubezpieczenia i finanse - nowe perspektywy

M. Piłatowska (red.)

Ekonometria dla praktyki

W.S. Bilczak et al.

Mały biznes - innowacyjna droga rozwoju

A. Kowalska

Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej

M. Bochenek (red.)

Studia z historii ekonomii

M. Kuczmarska, I. Pietryka (red.)

Problemy Gospodarki Światowej Tom II

M. Bochenek

Studia varia o ekonomii i ekonomistach

A.P. Balcerzak et al.

Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej. Kompedium...

A.P. Balcerzak et al.

Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości...

M. Kuczmarska, I. Pietryka (red.)

Problemy Gospodarki Światowej Tom I

T. Wierzejski

Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji gospodarki...

D. Walczak (red.)

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem

A.P. Balcerzak et al.

Aktywność regulacyjna państwa a potencjał rozwojowy gospodarki

menu